slider

iClicks: de weg naar jouw online succes

Bepaal jouw route Wie gingen je voor?

E-mail beleid iClicks

De informatie verzonden door iClicks is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van de informatie in de e-mails door anderen dan de geadresseerde is
verboden.

Indien u ten onrechte een bericht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te
retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden
is niet toegestaan. iClicks staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door
iClicks niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.