Dit zijn de belangrijkste begrippen om te weten voor SEA!

Of je nu al bekend bent in de online marketing wereld of er net in stapt, het is altijd goed om te weten wat bepaalde begrippen binnen SEA precies inhouden. We hebben de belangrijkste begrippen en hun betekenis kort en bondig op een rijtje gezet. Lees je mee?

Wat is SEA precies?

Allereerst, wat is SEA nou precies? SEA staat voor Search Engine Advertising. Dit gaat om de online vindbaarheid binnen zoekmachines (zoals Google) waarvoor je betaalt. Deze zoekresultaten herken je doordat er “Advertentie” bij staat. Met SEA maakt Google het je gemakkelijker om in de zoekresultaten beter zichtbaar te zijn voor je doelgroep. Het is daarom belangrijk om de zoektermen goed te begrijpen om de relevantie voor jouw doelgroep zo hoog mogelijk te maken. Hieronder hebben we de belangrijkste begrippen toegelicht:

Tip! Ben je op zoek naar een specifiek begrip, toets CTRL + F (of ⌘ + F voor Mac-gebruikers) in en zoek het woord op door het in te typen.

Absolute percentage bovenaan de pagina

Het vertoningspercentage voor de eerste positie boven de zoekresultaten.

Account

Om te adverteren op zoektermen heb je een Google Ads account nodig. In dit account beheer je al je advertenties, analyseer je de resultaten en stuur je bij op basis van de data.

Advertentie

Advertenties kunnen worden opgezet in zes soorten campagnetypes:

 1. Zoeken
 2. Maximale prestaties
 3. Display
 4. Shopping
 5. Video
 6. Discovery

Iedere campagne heeft een andere soort weergave in de zoekresultaten. De advertentie is een betaalde publicatie die erop gericht is de doelgroep te verleiden tot een bepaalde actie, zoals een product kopen. Alle advertenties worden getoond in de Google zoekresultaten.

Advertentiegroep

In Google Ads is het mogelijk om groepen van advertenties te maken en ze in een campagne te plaatsen. De verschillende advertentiegroepen hebben allemaal een eigen lijst met zoekwoorden. Zo kun je de campagne nog beter toespitsen op iedere doelgroep.

Advertentieplanning

Met een advertentieplanning kun je ervoor kiezen om op bepaalde tijdstippen advertenties te laten weergeven of biedingen te wijzigen.

Advertentierelevantie

Deze factor geeft aan in welke mate een advertentietekst betrekking heeft op een specifiek zoekwoord.

Bestemmingspagina

Ook wel landingspagina genoemd. Dit is de pagina die de bezoeker te zien krijgt als hij of zij op een advertentie klikt.

Betaalde zoekopdrachten

Dit zijn de betaalde zoekopdrachten die op de eerste pagina van de zoekresultaten staan. Meestal zijn het de bovenste drie à vier zoekresultaten. Hier staat ook ‘Advertentie’ bij.

Budget

Dit is het bedrag dat je maximaal wilt uitgeven aan het aantal kliks per advertentie.

Call to action (CTA)

Een kort bericht dat de bezoeker aanspoort actie te ondernemen. Voorbeelden van call to actions zijn buttons met ‘Bestel direct’ of ‘Maak een afspraak’. Ook een pop-up formulier waar de bezoeker zijn NAW-gegevens kan achterlaten is een call to action.

Campagne

Een reeks advertentiegroepen die hetzelfde budget en dezelfde targeting op locatie hebben, maar wel andere instellingen gebruiken. Campagnes kun je gebruiken om categorieën van producten of services te ordenen. Op campagneniveau kun je tevens het budget, de doelstellingen en locaties bepalen.

Conversies

Als de bezoeker actie onderneemt op jouw site, spreken we van conversie. Dit kan een aankoop van een product zijn, een ingevuld contactformulier, etc. Een hoge conversie is een van de doelstellingen van Google Ads campagnes.

Conversiepercentage

Het conversiepercentage laat zien hoe vaak een advertentie-interactie (een bezoeker heeft bewust iets met jouw advertentie gedaan) gemiddeld leidt tot een conversie.

Conversiewaarde

Niet iedere conversie is evenveel waard voor jou. Door aan iedere conversie een bepaalde waarde te koppelen, krijg je beter inzicht in wat je advertenties daadwerkelijk opleveren. Ook kun je door deze conversiewaarde de conversie met een hogere waarde sneller identificeren en opschalen voor die advertentie specifiek. De conversiewaarde kan bijvoorbeeld een aankoopbedrag zijn, maar ook een berekende leadwaarde.

CPA (Cost Per Action)

Dit zijn de gemiddelde kosten per conversie.

CPC (Cost Per Click)

Dit zijn de gemiddelde kosten per klik op een advertentie.

CPM (Cost Per Mille)

Dit zijn de gemiddelde kosten per 1000 vertoningen van een advertentie.

CTR (Click-Through-Rate)

De klikfrequentie (CTR) geeft weer hoeveel procent van de mensen op jouw advertentie klikken nadat ze hem zagen.

Discovery-campagne

Met Discovery-campagnes kun je jouw verhaal in diverse Google-feeds delen met het publiek. Deze advertenties worden weergegeven in de Google discover App, op de YouTube homepagina en in Gmail bij het kopje sociaal.

Display-campagnes

Bij een Display-campagne maak je gebruik van foto’s om te adverteren. Deze foto’s, gecombineerd met teksten, komen op websites die verbonden zijn met het Google Netwerk. Een duidelijk voorbeeld is te zien op Nu.nl. Als je naast de nieuwsberichten kijkt, zie je daar de Display-advertenties staan.

Doelgroepen

Hier kun je verschillende gegevens gebruiken om groepen gebruikers te observeren of te targeten. Dit zijn groepen mensen met specifieke interesses, intenties en demografische gegevens.

Dynamische zoekadvertentie (DSA)

Met dynamische zoekadvertenties zet je razendsnel nieuwe advertenties op. Google vult aan de hand van de URL zelf de kop, uiteindelijke URL en zichtbare URL in. Jij hoeft alleen een beschrijving toe te voegen. Zorg er dus wel voor dat je site up-to-date is en dat je koppen niet langer zijn dan het maximale aantal tekens (60-90).

Experimenten (A/B-testen)

Hiermee test je de effectiviteit van een advertentie. 50% van de doelgroep ziet versie 1 en de andere 50% ziet versie 2. Op die manier ontdek je snel wat werkt en wat niet. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het testen van een biedstrategie, beeldmateriaal of soort advertentietekst.

Google Analytics

Met Google Analytics kun je alle activiteiten van de bezoekers op je website meten, inzien en analyseren. Google Analytics wordt aan het Google Ads account gekoppeld; dat betekent dat de data direct wordt ingeladen.

Harde conversies

Een harde conversie is een vorm van conversie die rechtstreeks aan je advertentie te koppelen is. Hij draagt dan ook direct bij aan het bedrijfsresultaat. Een voorbeeld zijn bestellingen die je via de advertentie binnenkrijgt.

Klant-ID

Dit is de unieke code van het Google Ads account en bestaat vaak uit drie delen. Bijvoorbeeld: 321-546-9635.

Klikken

Hoeveel mensen op jouw advertenties klikken, zie je hier terug. Pas als een potentiële lead op een advertentie klikt, wordt de CPC in rekening gebracht.

Kosten

Bij kosten gaat het om de som van jouw uitgaven in de aangegeven periode.

Kosten per conversie

Kosten per conversie (‘kosten/conversie’) geeft de gemiddelde kosten van een conversie weer. Dit zijn jouw kosten gedeeld door het aantal conversies.

Kwaliteitsscore

De kwaliteitsscore omvat een drietal factoren:

 1. Ervaring op de landingspagina
 2. Advertentierelevantie
 3. Verwachte CTR

Op basis van de kwaliteitsscore bepaalt Google de positie van je advertentie.

Maximale prestaties

Bij maximale prestaties (ook wel performance max genoemd) maak je gebruik van alle Google Ads kanalen binnen één campagne. Je voegt in deze campagne kopjes, beschrijvingen, logo’s, afbeeldingen, video’s, een URL, een shopping feed (optioneel) en een customer match-lijst toe. De rest wordt allemaal geautomatiseerd. Google maakt vervolgens van deze input relevante advertenties.

Netwerk

Je Google Ads advertenties worden getoond in het Google Netwerk. Dit netwerk is onder te verdelen in zoeknetwerk (zoekresultaten, Google Shopping, Google Maps, etc.) en Display Netwerk (YouTube, Blogger, Gmail, etc.).

Optimalisatiescore

De optimalisatiescore is een schatting van Google Ads met betrekking tot hoe je Google Ads account presteert. Dit wordt uitgedrukt in een percentage tussen 0 en 100%. Naast de score vind je een lijstje met aanbevelingen, waarmee je je campagnes eenvoudig optimaliseert. De optimalisatiescore kun je inkijken op campagne-, account- en manageraccountniveau.

Organische zoekopdrachten

Als je een zoekopdracht intikt op Google, krijg je een lange lijst met zoekresultaten. De organische zoekresultaten zijn de niet-gesponsorde webpagina’s die zoekmachines op basis van relevantie aan jou laten zien. Je vindt ze altijd onder de advertenties, Google Shopping-lijst en eventuele PAA-sectie (People also ask – mensen vragen ook).

Percentage bovenaan de pagina

Dit is het percentage van het aantal keren dat je vertoond bent boven de zoekresultaten.

Percentage verloren vertoningen

Percentage verloren vertoningen schat in hoe vaak jouw advertentie niet in het zoeknetwerk is weergegeven vanwege een te laag budget of een lage advertentierangschikking.

Unique Selling Proposition/Point (USP) – Unieke waardepropositie

Een USP is een krachtig statement van een bedrijf waarmee je samenvat waarom potentiële leads juist bij jou een product of dienst moet afnemen. Bijvoorbeeld: “Voor 00:00 uur besteld, morgen in huis.” Bedenk wat jouw kracht is ten opzichte van je concurrenten en schrijf dit kort en bondig op.

Veilinginzichten

Aan de hand van een rapport kun je prestaties vergelijken met die van andere adverteerders die deelnemen aan dezelfde veilingen als jij.

Vertoningen

Iedere keer dat je advertentie wordt weergegeven in een van de advertentienetwerken van Google, zoals op Google zelf, YouTube of op websites of in apps van aangesloten uitgevers, telt Google als een vertoning. Het gaat hier dus niet om unieke vertoningen, maar het totale aantal.

Videocampagne

Bij een videocampagne laat je advertenties zien in YouTube. Deze advertenties krijgen bezoekers te zien vóór de oorspronkelijke video afspeelt.

Responsieve zoekadvertentie (RSA)

RSA’s zijn advertenties die Google automatisch samenstelt. Je geeft 15 koppen, 4 beschrijvingen en een landingspagina en Google maakt hier automatisch verschillende varianten van.

Return On Advertising Spend (ROAS)

De conversiewaarde gedeeld door alle Ads kosten. Een ROAS van 6 betekent dus dat iedere geïnvesteerde € 1,- uiteindelijk € 6,- moet opleveren.

Shopping-campagnes

In een Shopping-campagne maak je gebruik van de producten op je website. Deze producten worden door middel van een shoppingfeed gekoppeld aan Google Ads. De Shopping-advertenties worden automatisch gemaakt met de koppen, afbeeldingen, prijzen en beschrijvingen die op de website staan. Ze komen boven de Google zoekresultaten en in het shopping-gedeelte van Google Search te staan.

Zachte conversies

Een zachte conversie is een vorm van conversie die niet direct tot extra omzet of een verkoop leidt, maar zich richt op relevante bezoekers. Dit kan bijvoorbeeld een weergave van de contactpagina zijn, maar ook een langere Time on Page (hoelang een bezoeker op je pagina blijft).

Zoek (Search) Campagne

Bij dit campagnetype maak je gebruik van het Google zoek Netwerk. Je kunt alleen advertentieteksten gebruiken om mee te adverteren.

Zoekterm

De zoekterm is hét zoekwoord dat mensen invoeren in Google. Soms zijn er zoekopdrachten die juist geen aanzet mogen zijn voor een advertentievertoning. Dit kunnen bijvoorbeeld concurrenten zijn of zoektermen met de vraag: ‘’Wat is … X?’’

Wil jij ook gebruikmaken van Search Engine Advertising?

Bij iClicks zetten we in een mum van tijd een account voor je op en richten we hem op de juiste manier in. Dit betekent dat je snel kunt starten met adverteren. Neem contact op met ons!

Maak vrijblijvend kennis

Maak geheel vrijblijvend kennis met ons, vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op!

  We wijzen je op onze Algemene voorwaarden en Privacy statement iClicks Nederland B.V..